Nieuws

CRYSTAL aan bod tijdens symposium Bodem Breed

Project CRYSTAL kreeg positieve aandacht tijdens Symposium Bodem Breed, het netwerkevent van de bodem en ondergrond op 16 mei 2019 in Nijmegen. Een geïnteresseerd publiek leerde over de omgang met WKO-systemen in Utrecht en over de meerwaarde van het onderzoek binnen CRYSTAL.

In de parallelsessie ‘De bodem als thermosfles’ vertelde adviseur Bodemenergie Rob Heijer van de gemeente Utrecht over de omgang met WKO-systemen in Utrecht. In project CRYSTAL werkt de gemeente Utrecht onder andere samen met de provincie Utrecht en met onderzoeksinstellingen om beter om te gaan met de bodem. Heijer gaf inzicht in het beleid van de gemeente, met het oog op de toekomst. Rode draad hierin is het optimaal benutten van de ondergrond voor bodemenergie omdat iedere beschikbare kubieke meter ondergrond nodig is om de gemeentelijke energiedoelstellingen te halen.

Vervolgens lichtte Arno Peekel van Utrecht Sustainability Institute als projectleider van CRYSTYAL het unieke project verder toe. Hij ging diep in op wat het project wil opleveren; namelijk middels onderzoek het bodemenergiepotentieel in drukke, stedelijke gebieden beter benutten. Een van de zaken die hij noemt, is dat we niet precies weten hoe het gaat in de bodem. CRYSTAL onderzoekt bijvoorbeeld of het wel zo is dat interferentie tussen WKO-systemen negatief uitpakt voor het functioneren ervan. Wanneer aanraking van de systemen niet negatief is, betekent dat dat WKO-systemen dichter bij elkaar kunnen komen.