Vermeldingen in de media

Rijksvastgoedbedrijf: ‘Moreelse; Utrechtse proeftuin voor toekomstig werken, wonen en verblijven’

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceerde een verhaal over de ontwikkeling van het Moreelse in Utrecht. Dit gebied is een van de drie CRYSTAL testlocaties waar onderzoek gedaan wordt naar het optimaal benutten van de ondergrondse energieopslag.

Moreelsepark, ten zuidoosten van station Utrecht Centraal, moet energieneutraal, klimaatbestendig en biodivers worden. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het vastgoed in het gebied en is projectpartner binnen CRYSTAL. De publicatie benoemt innovatieproject CRYSTAL en bijbehorend doel om uit te zoeken hoe zoveel mogelijk vastgoed in het centrum de kans krijgt om van warmte-koude-opslag gebruik te maken.

 

> Lees ‘Moreelse; Utrechtse proeftuin voor toekomstig werken, wonen en verblijven