Glasvezelmonitoring

De toenemende drukte in onze ondergrond vereist afstemming op gebiedsniveau om duurzame energielevering te borgen. Met glasvezelmonitoring kan het aanwezige bodemenergiepotentieel optimaal benut worden. CRYSTAL beoogt dan ook een industriële doorontwikkeling van glasvezeltechnologie voor de inrichting van gebiedsgerichte WKO-allianties.

FOME-BES toont meerwaarde glasvezelmonitoring

Voorgaand project Fibre-Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van BodemEnergieSystemen (FOME-BES) heeft de meerwaarde aangetoond van DTS-glasvezeltechnologie voor ondergrondse monitoring van warmte-koude opslagsystemen. In het eindrapport van FOME-BES is te lezen wat het onderzoek naar de optimalisering van het energiepotentieel in de bodem opleverde.

glasvezel fome-bes utrecht bodem

FOME-BES Onderzoeksopstellingen

Gebleken is dat de innovatieve DTS-glasvezeltechnologie (‘spatially distributed temperature sensing’) bovengronds een betrouwbaar beeld realiseert van de ontwikkeling van warmte- en koudebronnen in de ondergrond, door de seizoenen heen. En daarmee wordt duidelijk hoe het bodemenergiepotentieel ter plaatse wordt benut. DTS-monitoring geeft exploitanten dus de mogelijkheid het functioneren van hun WKO te monitoren en te verbeteren. Ook biedt de glasvezeltechnologie het gemeenten en provincies de mogelijkheid om kansen voor verdichting op gebiedsniveau te beoordelen en te vergroten.

CRYSTAL ontwikkelt glasvezelmonitoring door

WKO-samenwerking op gebiedsniveau vindt nog nauwelijks plaats, terwijl de ondergrondse drukte steeds groter wordt. Dit gebrek aan samenwerken komt door de zorg van WKO-exploitanten dat belendende energiesystemen de eigen WKO negatief zullen beïnvloeden. Het CRYSTAL consortium bouwt voort op de kennis uit FOME-BES, waarbij met glasvezeltechnologie degelijke negatieve interferentie wordt voorkomen.

glasvezeltechnologie bodemsysteem energie

Glasvezeltechnologie

CRYSTAL draait om de industriële doorontwikkeling van glasvezeltechnologie voor de inrichting van WKO-allianties op gebiedsniveau. Het project wil het proof-of-principle van glasvezelmonitoring omzetten in een economisch rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem. Dit monitoringssysteem is bestemd voor de ontwikkeling en exploitatie van gebiedsgerichte WKO-systemen en WKO-allianties.

> Lees meer over de doelstellingen van CRYSTAL.