Doelstelling van het project

Met CRYSTAL wordt op een wereldwijd unieke wijze op diverse locaties in Nederland samengewerkt aan een monitoringssysteem van WKO-systemen. Het onderzoek naar een prototype monitoringssysteem leidt tot technische, economische en beleidsmatige innovaties voor stedelijke gebieden met uiteenlopende gebruikersprofielen.

Afstemming op gebiedsniveau

crystal bodemenergieWarmte-koudeopslag is een duurzame energievoorziening in het verwarmen en koelen van gebouwen. Het is onmisbaar in de transitie naar duurzame warmtevoorziening zonder aardgas en het gebruik van bodemenergiesystemen zal blijven toenemen. Met de toenemende druke in onze ondergrond wordt afstemming op gebiedsniveau steeds belangrijker, zeker in stedelijke gebieden. Om het bodemenergiepotentieel te benutten, is samenwerking in gebiedsgerichte WKO-allianties gewenst.

> Lees meer over de aanleiding van dit project.

 

Voorgaand project FOME-BES toonde aan dat DTS-glasvezeltechnologie het functioneren van WKO-systemen verbetert. Het gebruik van glasvezelmonitoring voorkomt negatieve interferentie en faciliteert optimale samenwerking. CRYSTAL bouwt voort op deze mogelijkheid om het bodemenergiepotentieel te monitoren en exploiteren.

> Lees meer over glasvezelmonitoring

Doelstelling van CRYSTAL

De vernieuwing in dit project is technisch, economisch en beleidsmatig van aard. Het projectconsortium onderzoekt hoe het proof-of-principle van glasvezelmonitoring om te zetten is naar een economisch rendabel monitoringsprototype. Dit CRYSTAL monitoringssysteem is bestemd voor de ontwikkeling en exploitatie van gebiedsgerichte WKO-allianties. Het onderzoek wordt uitgevoerd op drie locaties met veel WKO aanwezigheid en uiteenlopende gebruikersprofielen en daarmee marktsectoren.

> Lees meer over de testlocaties

Prototype monitoringssysteem

In het project wordt gewerkt naar een prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem dat onder werkelijke gebruiksomstandigheden is getest en geoptimaliseerd. Voor dit systeem ontwikkelen diverse projectpartners een combinatie van hardware- en softwarecomponenten. Dit zou het eerste prototype van een monitoringssysteem op gebiedsschaal voor WKO’s opleveren, in een concept dat gereed is om op de markt geïntroduceerd te worden.

Betere benutting bodemenergie

CRYSTAL staat voor ‘CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring’. Met het innovatieve monitoringssysteem wordt het bovengronds ‘crystal clear’ hoe thermische energieopslag zich ondergronds ontwikkelt. Op deze wijze leidt het project tot verbeterde benuttingsmogelijkheden van bodemenergie.

 

> Lees meer over actuele ontwikkelingen.