Over TKI Urban Energy

Het project ‘CRYSTAL’ wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

TKI Urban Energy is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. De stichting is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, met een bestuur en een programmabureau. Het programmabureau coördineert de programmavorming, richt zich op de inzet van innovatiesubsidies voor publiek/privaat onderzoek en begeleidt consortia bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten.

tki urban energyTKI Urban Energy  stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Daarmee versterkt de stichting de internationale concurrentiekracht van deze bedrijven en de kennispositie van deze onderzoeksorganisaties en vergroot zo de opbrengsten voor de Nederlandse economie.

De hoofdactiviteiten van TKI Urban Energy zijn:

  • Het opstellen van innovatieprogramma’s op relevante thema’s.
  • Het begeleiden van consortia bij innovatieprojecten (van idee tot uitvoering).
  • Het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen uit binnen-en buitenland.

> Lees meer over TKI Urban Energy.

> Lees meer over TKI projecten waarmee CRYSTAL samenwerkt.