Verwante projecten

Project CRYSTAL werkt intensief samen met twee projecten die opgezet zijn vanuit dezelfde problematiek. Met het TKI Watertechnologie project ‘Dichtheid van bodemenergiesystemen omhoog voor meer CO2 besparing’ en het TKI Urban Energy project ‘Monitoringstool prestaties WKO’ wordt een samenwerking gevormd op het vlak van ondergrondse opslag van thermische energie tussen de topsectoren Energie en Water.

Dichtheid van bodemenergiesystemen omhoog voor meer CO2 besparing

Het project ‘Dichtheid van bodemenergiesystemen omhoog voor meer CO2 besparing’ onderzoekt op basis van modelberekeningen van WKO’s binnen welke randvoorwaarden en kaders het gebruik van de bodem met bodemenergiesystemen kan worden geïntensiveerd. Kern van het onderzoek is om in te schatten bij welke grenswaarden kantelpunten interferentie tussen WKO’s leidt tot verminderde energie-efficiëntie. Dit gaat dus om de fasen van haalbaarheidsstudie en ontwerp, terwijl het CRYSTAL onderzoek gericht is op de fasen in realisatie en beheer. De aansluiting tussen de projecten zorgt voor complementaire meerwaarde.

Monitoringstool prestaties WKO

In het project ‘Monitoringstool prestaties WKO’ wordt een pre-commerciële versie van een monitoringstool ontwikkeld. Dit vergroot het inzicht in het presteren van een monitoringstool en verbetert daarmee de prestaties van enkelvoudige WKO’s. Aan dit project verbindt CRYSTAL zich met name op het gebied van kennisuitwisseling om gezamenlijk tot optimale resultaten te komen.

Glasvezelmonitoring in FOME-BES

Naast de samenwerking met deze twee projecten, bouwt het CRYSTAL consortium voort op de kennis uit project FOME-BES, waarbij met glasvezeltechnologie degelijke negatieve interferentie wordt voorkomen.

> Lees meer over glasvezelmonitoring in FOME-BES.